fbpx

Avís Legal

Entu.cat  (https://www.dentalurgellentu.cat) és un domini de Tàrrega Inversions Dentals, SLU amb NIF B-25798844, i domicili al carrer del Carme, 31, baixos-local esquerra de Tàrrega 25300, tel. 973 98 25 07 i adreça hola@entu.cat. Mitjançant el domini Entu.cat, l'empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Entu.cat.

PROTECCIÓ DE DRETS DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Són titularitat de Tàrrega Inversions Dentals, SLU els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Entu.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, i altres elements que formen part del lloc web. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

La propietat intel·lectual de les fotografies, vídeos i gràfics mostrats al web Entu.cat pertany als seus autors que han cedit els drets d'ús per aquest portal web. Algunes de les fotografies estan subjectes a copyright i han estat adquirides per Tàrrega Inversions Dentals, SLU a bancs d'imatges especialitzats. D'altres fotografies estan lliures de drets o bé estan sota llicència de Creative Commons.