fbpx

Ortodòncia

L'ortodòncia

L’ortodòncia és una especialitat de l’odontologia que estudia, preveu, diagnostica i corregeix les malposicions dentàries i la posició dels maxil·lars per tal de restablir l’equilibri en forma i funció de la boca i la cara, alhora que millora l’estètica dental.

Amb aquest tipus de tractaments, podem corregir les alteracions del maxil·lar superior i de la mandíbula, els trastorns funcionals de masticació, les alteracions de la cara i diferents tipus de mossegada (sobremossegada, mossegada invertida, mossegada creuada, mossegada oberta) i la desviació de la línia mitjana.

Per altra banda, també podem corregir els diastemes (espai entre les dents) per tal d’evitar problemes periodontals i també l’apinyament, que pot provocar dificultat en la higiene i aparició de càries, que es produeix perquè el maxil·lar no és prou gran.

A la clínica dental Urgell Entū apostem i creiem fermament en la formació específica dels nostres professionals dins de cada àmbit. Creiem que d’aquesta manera us podrem oferir la millor atenció.

Actualment, els tractaments d’ortodòncia no només són per a nens i adolescents, sinó que també són molt habituals en edat adulta. Es recomana la visita a l’ortodontista a partir dels 4 o 5 anys, abans de comptar amb la dentició definitiva.

A banda dels bràquets tradicionals, a Entū comptem amb diferents tècniques que, en funció de cada cas, poden ser més apropiades per aconseguir millors resultats i, a més, ens permeten mantenir l’aparença estètica durant el període de tractament. Es tracta de l’ortodòncia lingual (per la cara interna de les dents) o bé l’ortodòncia amb alineadors elàstics, en què no és necessari utilitzar bràquets. Mitjançant uns alineadors individualitzats transparents podrem moure les dents gradualment, tot i que aquest tractament no és adequat per a tots els pacients i caldrà estudiar en cada cas quina és la tècnica més adient per aconseguir resultats òptims.

 

Col·loquem bràquets tradicionals

Ortodòncia lingual

Corregim espais entre les dents

Corregim alteracions de la mandíbula