fbpx

Pròtesi Dental

Les pròtesis dentals

La pròtesi dental és l’element que ens permet reemplaçar les dents que falten. Actualment existeixen diferents tècniques que ens permeten col·locar pròtesis fixes o amovibles tant en dents existents com en implants.

El tipus de pròtesi fixa és la més adequada en absència total d’un o bé dels dos arcs dentals. Aquest tipus de pròtesi es pot dur a terme amb diferents materials i tècniques.

Al Centre Mèdic Dental Urgell Entū treballem amb els últims avenços pel que fa a la tecnologia CAD-CAM, amb la qual aconseguim una gran qualitat en el resultat final. Col·laborem amb els millors laboratoris per tal de garantir l’excel·lència en els nostres serveis i tractaments.

Un altre tipus de pròtesi és l’anomenada amovible, que, com el seu nom indica, ha de ser extreta pel pacient per tal de dur a terme la higiene corresponent. Com s’ha dit anteriorment, pot realitzar-se tant sobre implant com sobre les dents actuals.

Si es realitza sobre implant, s’utilitzen diferents tipus de subjecció de tipus barra o ancoratges esfèrics. Per altra banda, si es realitza sobre les dents actuals del pacient, aquestes han de ser tractades per reduir-ne el volum i que serveixin de base per subjectar-hi la nova pròtesi. Aquesta és la solució més senzilla pel que fa a la reposició dental mitjançant pròtesis dentals i una possibilitat a tenir en compte en funció de les característiques i expectatives dels nostres pacients.

Pròtesi dental fixa

Pròtesi dental amovible